SPORT - Badania nad wpływem presoterapii na dokrwienie mięśni

Mikrouszkodzenia mięśni wywołane wysiłkiem fizycznym lub opóźniona bolesność mięśni (DOMS) dotyka osób aktywnych fizycznie na wszystkich poziomach i może trwać przez wiele dni. W wyniku tych mechanizmów, osoba trenująca może przez długi czas zmagać się z bólem, stanem zapalnym i osłabieniem mięśni, co wpływa niekorzystnie na wydajność organizmu. Jedną z najpopularniejszych metod łagodzenia tych objawów jest uciskanie kończyn, które może się odbywać poprzez masaż manualny, noszenie odzieży kompresyjnej, a także presoterapię. Wszystkie te zabiegi mają na celu zwiększyć przepływ krwi w celu zmniejszenia objawów.

Jednak do tej pory żadne badania nie sprawdzały, czy presoterapia wpływa na przepływ krwi u osób aktywnych fizycznie, aż do momentu przeprowadzenia tych badań w USA.

Cel: Zbadanie wpływu pojedynczej sesji presoterapii na przepływ krwi w porównaniu ze stanem kontrolnym. W badaniu wzięło udział 23 uczestników (15 mężczyzn i 8 kobiet) aktywnych fizycznie (co najmniej 200 minut treningu w tygodniu). Losowo wybrano spośród uczestników eksperymentu część osób, które były poddawane zabiegom presoterapii i część osób do grupy kontrolnej.

Doświadczenie polegało na stosowaniu nogawek do presoterapii przez 30 minut w pozycji leżenia na plecach z ciśnieniem na poziomie 80mmHg w każdej z komór. Grupa kontrolna z kolei miała za zadanie leżeć na plecach przez 30 minut, bez stosowania presoterapii.

Pierwszego pomiaru przepływu krwi dokonano po 10 minutach badania i drugiego na zakończenie po 30 miniutach. Pomiarów dokonano w obu grupach. Uczestnicy wracali do laboratorium po minimum 24 godzinach, by odbyć drugą sesję.

Zmierzono zmianę całkowitego przepływu krwi badanego za pomocą spektroskopii w podczerwieni w mięśniu brzuchatym łydki. Wyniki potwierdziły istotną różnicę pomiędzy wynikami badania grupy osób korzystających z presoterapii w porównaniu do osób z grupy kontrolnej.

Wnioski: Dane te sugerują, że 30-minutowe stosowanie presoterapii zwiększa przepływ krwi w kończynie dolnej, co może mieć wpływ na leczenie mikrouszkodzeń mięśni wywołanych wysiłkiem lub DOMS.

Więcej o znaczeniu presoterapii w sporcie tutaj.